Cząstki Biebrzy

Zaklęty w kamień i żelazo magiczny klimat pięknej i niezwykłej ziemi - jej dotyk i zapach. Malowane Kamienie z nadbiebrzańskich pól i metalowe Podkówki Szczęścia - kute ręcznie w kuźniach mistrzów Franciszka i Mieczysława. Obrazy na kaflach ze starych pieców, które stały jeszcze niedawno w chłopskich chatach nad Biebrzą oraz inne niezwykłości…

kliknij w obrazek, aby je obejrzeć